Aktuelno

HELIODOR

HELIODOR

»» Velike radne brzine i mali zahtevi za snagom traktora

»» Širok spektar primene, od plitke obrade na lakoj i srednje teškoj zemlji, preko kultivisanja posle oranja, do setvospremanja

»» Optimalna dubina rada do 12 cm, neprekidan rad bez zagušenja

»» Konkavni diskovi prečnika 465 mm, zaštićeni od prodiranja prašine, prljavštine i vode u zatvorenom kućištu ležaja

»» Mogućnost agregatiranja sa sejalicom Solitair

»» Od 3 do 6 m radnog zahvata, fiksni ili sklopivi, nošeni ili polunošeni Heliodor

»» Za velike farme na raspolaganju je Heliodor GIGANT, širine od 8, 10 i 12 m

GALERIJA SLIKA  (kliknite na sliku ispod)