Tiger V8-3 XL

Tiger V8-3 XL

Sistem za transport i ka?enje vadilice serije PR-XL

Za sistem uli?nog transporta sklopa vadilice PR-XL-serije (8-redne ili 9-oredne razli?itog medjurednog razmaka) ROPA je razvila novi sistem za transport i ka?enje.

(Pre)široki sklop vadilice se prevozi u javnom saobra?aju po dužini, sa visoko podignutim tarupom, na vu?enoj prikolici sa ...

Opširnije →

Tiger V8-3

Tiger V8-3

Robustan, pouzdan i ekonomi?an

Zapremina bunkera više od 40m³, repa ravnomerno rasporedjenja na sve 3 ose sistemom regulisanja osovinskog optere?enja i mogu?noš?u istovara za 60 sekundi.

„Euro-Kabina“; omogu?ava rad bez umaranja na  ergonomski postavljenom radnom mestu. Najbolji pregled rada vadilice i sklopa seka?a glave kao i celokupan pregled rada rezultat su razvoja ove kabine namenjene kombajnu za vadjenje repe.

Integralni tarup, tarup sa razbaciva?em lista ili posebni ...

Opširnije →

Euro-Maus 4

Euro-Maus 4

• Za još šire prizme

ROPA predstavlja novu generaciju samohodnih pre?ista?a i utovariva?a še?erne repe sa potpuno novim dimenzijama i sa prihvatnim sistemom širim od 10,2 metara. Sveukupni koncept kombinuje performanse i efikasnost, spajaju?i dugogodišnje prakti?no iskustvo sa najnovijim tehnološkim inovacijama iz kompanije ROPA. Nepogrešiva oznaka novog euro-Mausa 4 je njegova 9 metara duga ruka koja služi kao kontrateg, specijalno dizajnirana od strane g-dina Hermana Paintnera koja garantuje potpunu stabilnost ?ak i kada je ruka za pretovar ispružena maksimalnih 15 metara.

Udobna ...

Opširnije →

Euro-Maus 3

Euro-Maus 3

Utovar sa zadovoljstvom

• Funkcionalan i prakti?an

Udjite i uživajte u udobnosti novo osmišljene „euro-Kabine“. Zauzmite mesto na udobnom vazdušnom sedištu i imajte sve stalno na oku.

Sva stanja mašine stalno se prikazuju na preglednom ekranu u boji. Pomo?u dva ergonomski postavljena višenamenska džojstika imate stalno kontrolu nad euro-Mausom. Sa jednim okretnim prekida?em i dva dugmeta možete vršiti fina podešavanja.

Patentirani ROPA prijem širine 8,70 m, sa duplim putem ?iš?enja garantuje ...

Opširnije →