Setvospremači

SYSTEM-KOMPAKTOR

SYSTEM-KOMPAKTOR

»» Teški setvospremač za optimalne radne rezultate posle samo jednog prolaza

»» Idealna mašina za usitnjavanje, rekonsilidaciju i izravnavanje zemljišta

»» Konceptualno, Lemken setvospremač može da se sastoji iz sledećih delova:

  1. Eliminator traga točka traktora u obliku pačije noge sa Non-Stop osiguranjem putem opruge
  2. Ravnajuća letva
  3. Prvi valjak, cevastog ili četvrtastog profila
  4. 3 reda radnih organa (pačija noga ili S opruga pod 90 stepeni)
  5. Drugi valjak, cevastog ili četvrtastog profila
  6. Kroskil roler na zadnjem kraju
  7. Bočni graničnici podesivi po visini

»» Mogućnost izbora različitih kombinacija radnih organa (motičica i valjaka) ...

Opširnije →

KORUND

KORUND

»» Moćna alternativa za setvospremanje sa velikim izborom različite opreme

»» Glavne karakteristike setvospremača Korund su izrazito dobro usitnjavanje, rastresanje i izravnavanje zemljišta

»» Kratak, kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije, kao i mala težina mašine omogućavaju korišćenje traktora manje podizne moći preko sistema kačenja u 3 tačke

»» Marathon ili Gama motičice sa izmenljivim vrhom (S opruge pod uglom od 90 stepeni)

»» Setvospremač Korund se može poručiti sa radnim zahvatom od 3 m (nošeni, fiksni) ili od 4,5 , 6, 7,5 i ...

Opširnije →