Setvospremači

SYSTEM-KOMPAKTOR

SYSTEM-KOMPAKTOR

»» Teški setvosprema? za optimalne radne rezultate posle samo jednog prolaza

»» Idealna mašina za usitnjavanje, rekonsilidaciju i izravnavanje zemljišta

»» Konceptualno, Lemken setvosprema? može da se sastoji iz slede?ih delova:

  1. Eliminator traga to?ka traktora u obliku pa?ije noge sa Non-Stop osiguranjem putem opruge
  2. Ravnaju?a letva
  3. Prvi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
  4. 3 reda radnih organa (pa?ija noga ili S opruga pod 90 stepeni)
  5. Drugi valjak, cevastog ili ?etvrtastog profila
  6. Kroskil roler na zadnjem kraju
  7. Bo?ni ...
Opširnije →

KORUND

KORUND

»» Mo?na alternativa za setvospremanje sa velikim izborom razli?ite opreme

»» Glavne karakteristike setvosprema?a Korund su izrazito dobro usitnjavanje, rastresanje i izravnavanje zemljišta

»» Kratak, kompaktan dizajn sa niskim centrom gravitacije, kao i mala težina mašine omogu?avaju koriš?enje traktora manje podizne mo?i preko sistema ka?enja u 3 ta?ke

»» Marathon ili Gama moti?ice sa izmenljivim vrhom (S opruge pod uglom od 90 stepeni)

»» Setvosprema? Korund se može poru?iti sa radnim zahvatom od 3 m (nošeni, fiksni) ili od 4,5 , 6, 7,5 i ...

Opširnije →