Albach

Silvator 2000

Silvator 2000

Silvator 2000 je mobilna radna  mašina za proizvodnju drvene strugotine (?ipsa). Svojom veli?inom i inovativnom tehnikom  je posebno  prilago?en šumskim uslovima što se o?ituje njegovom pokretljivoš?u i manevarskim sposobnostima.

Zbog veli?ine ulaza, širine struganja od  1200mm i širine prihvata od 1730mm , za Silvator 2000 nije potrebna predpriprema (uzima balvane kakvi  jesu), što uz optimalne radne uslove ?ini preduslov  visokog radnog u?inka.

Podižu?a kabina Silvatora 2000 pruža najbolji mogu?i ...

Opširnije →